Hopp til innhold

Fornybar energi

Digital plattform gjør vannkraft og marine operasjoner smartere

En digital plattform utviklet i olje- og gassindustrien samkjører store mengder informasjon til en helhetlig struktur i bedriftene. Nå skal løsningen gjøre vannkraftsektoren og marine operasjoner smartere og mer effektiv.

En digital plattform utviklet i olje- og gassindustrien samkjører store mengder informasjon til en helhetlig struktur i bedriftene. Nå skal løsningen gjøre vannkraftsektoren og marine operasjoner smartere og mer effektiv.

Ideen dukket opp etter at RedRock skjønte at vannkraftbransjen og marine operasjoner har mange av de samme utfordringene som oljenæringen med tanke på å optimalisere operasjon, produksjonen og effektivisere vedlikehold. I tillegg gjør store investeringskostnader, komplekse problemstillinger og gjerne stor geografisk spredning potensialet for effektivisering er betydelig.

Det RedRock har arbeidet med i oljeselskaper som Equinor, Lundin Norway, Vår Energi og Total, er å integrere teknologi, prosesser, avtaler og kompetanse på tvers av ulike ledd i selskapene og satt dette sammen i en helhetlig struktur i form av en digital plattform.

Effektivisering av operasjon
Fordelen med løsningen er at jo mer informasjon som digitaliseres, desto flere ressurser frigis i bedriften, som igjen kan effektivisere og skape vekst i andre deler av virksomheten. Løsningen gir gode effekter på kort sikt, noe som gjør det lettere å nå de langsiktige målene. RedRock er allerede i gang med å innføre plattformen hos de første kundene i kraftbransjen, til god mottagelse.

Stort marked
Med sin kompetanse og erfaring innen kunstig intelligens og autonome operasjoner har bedriften som mål å gjøre kundene sine smartere, mer effektive og fleksible.

Samtidig som den digitale plattformen er blitt tilpasset vannkraftsektoren og marine operasjoner, er plattformen utviklet på en slik måte at den kan anvendes innenfor flere andre sektorer, deriblant havbruk. Dessuten er det lagt til rette for å kunne skalere opp teknologien sammen med digitalt og autonomt utstyr.

RedRock

 

Antall ansatte:

60

Omsetning i 2017:

80 MNOK

Bedriftens tlf.:

48 50 40 30

Bedriftens e-post: 

post@redrock.no

Bedriftens nettside:

www.redrock.no

Kontaktperson:

Øyvind Mydland

Kontaktpersons e-post:

oyvind.mydland@stepchange.no

Kontaktpersons mob.:

90 13 29 74