Hopp til innhold

Smartby

Offshore boreteknologi til å renovere og installere nye vannrør

Techni greide å utvikle en løsning for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning.

Den opprinnelige teknologien skulle sørge for økt innstrømming til oljebrønner i løsmassegeologi, tilsvarende selskapet Fishbones’ system for kompakt geologi. Prosjektet fikk ikke finansiering etter konseptfasen på grunn av svikt i oljeprisen.

Ved å vise samme teknologi hos Vannklyngen i Horten, fikk Techni et tips om at Oslo kommune hadde utlyst en innovasjonskonkurranse, der teknologibehovet liknet på Technis boreteknologi. Etter å ha vist frem teknologien til Oslo Kommune, fikk Techni kontrakt og vant etter hvert den utlyste innovasjonskonkurransen «Oslo No Dig Challenge».

Drilling robot launch

DRILLING ROBOT LAUNCH»: Boreroboten er på vei ut gjennom ytterveggen og på vei mot hovedvannledningen. Foto: Techni

Teknologien har fått tillagt ytterlige to arbeidsroboter som gjør den i stand til å digitalisere geoplassering av vanndistribusjonsnett, bore ut gamle vannrør eller nye grenløp fra boliger, og til slutt koble til vannrør på hovedledningen – helt uten å grave i gatene eller forstyrre miljøet i nevneverdig grad. Tidsbruken og kostnadene ved operasjonene er halvert i forhold til konvensjonelle løsninger.

Techni No Dig retter seg direkte mot entreprenørmarkedet som nå får en billigere og mer miljøvennlig metode for å renovere eller installere nye vannrør. Og vannverkene får en rimeligere og mer digitalisert prosjektgjennomføring. Sluttbrukerne, som er huseierne, vil få et bedre miljø, lavere avgifter og sikrere vannleveranse.

Treffer med en femtiøres nøyaktighet
Vannrør skiftes i distribusjonsnettet fra kum til kum ved at gamle rør sprekkes opp fra innsiden samtidig som nye plastrør føres inn. En sensorrobot fra Techni kjøres gjennom det nye røret og fastslår nøyaktig posisjon.

Samtidig bæres boreroboten inn i huset og monteres i en brakett spent fast i ytterveggen. Boreroboten har fått koordinater fra sensorroboten og starter sin vei fra huset til vannledningen plassert under veien.

Problem solver tool

 «PROBLEM SOLVER TOOL»: Eget robotverktøy som er designet for å sprekke opp og dytte unna harde elementer i bakken som eldre rør og stein. Foto: Techni

Boreroboten har et sinnrikt målesystem og treffer vannrøret i gaten på en femtiøres nøyaktighet, samtidig som den knuser fragmenter til sand og frakter massene ut til pumpebilen utenfor huset.

Til slutt kjøres en arbeidsrobot inn i røret og hjelper til å koble ny stikkledning fra huset med en sikker forbindelse.

Smartbyteknologi
Behovet i Norge for utskifting av eldre infrastruktur for henholdsvis vann- og avløpsdistribusjon er anslått til 280 milliarder kroner for årene 2016-2040. 64 prosent av dette, det vil si omkring 180 milliarder kroner, gjelder fornyelse av ledningsnettet med om lag en prosent av totallengden per år.

Oslo kommune har gitt sin klare tilslutning til Technis løsning ved å kåre den til vinner av Oslo No Dig Challenge. I 2019 var Oslo kommune Europas miljøhovedstad, og de benytter teknologien som et av sine flaggskip i forhold til sin satsing på Smart City-teknologi.

En rekke vannverk, entreprenører og private infrastruktureiere, samt Statens vegvesen har vist interesse for å ta i bruk et endelig industrialisert produkt. Produktet vant infrastrukturprisen Water Innovation Europe 2019, ble «Best tool» under No-Dig Awards i International Society of Threnchless Technologies og fikk finaleplass i Norwegian Tech Awards.

 Drilling robot

«DRILLING ROBOT»: Styringssystemet fungerer perfekt og boret treffer hovedvannledningen. Foto: Techni

For kommunene gir gjennombruddet mange gode løsninger å markedsføre videre til sine abonnenter og innbyggere, blant annet bedre miljø med mindre støy, færre forsinkelser, lavere CO2-utslipp, penere bymiljø og ikke minst, lavere kostnader ved å bo i kommunen. Tilleggsfordeler er muligheten til å digitalisere infrastrukturdata og kunne utnytte disse videre ved andre operasjoner.

Internasjonal interesse
Internasjonale entrepenører som ønsker ta systemet i bruk har tatt kontakt med Techni, og et større europeisk selskap omtalte løsningen som «the holy grail of No-Dig technology». Techni har etablert et eget selskap kalt TIP – Techni Industrial Products. Selskapet skal fremme infrastrukturteknologi og invitere strategiske medeiere til å skyte inn kapital for å utvikle en god forretningsplan for vekst utover Norges grenser. Selskapet har utviklet en digital plattform for sensorer og kontroll av vannverkenes og vannkundenes distribusjonssystem og dette produktet er også lagt under samme selskap med betydelige fordeler i forhold til felles markedsføring.

Markedet for begge produkter øker eksponentielt mot 2040, og samtidig har staten og andre aktører våknet når det gjelder vekst- og eksportmuligheter for norsk teknologi. Trolig vil veksten komme når en industriell og fullgod løsning har vært i markedet noen år. Halden kommune, Oslo kommune og Bodø kommune har så langt engasjert seg i prosjekter innen digitaliseringsproduktet, nå håper man at også gravefri-produktet skal få en ny utvikling i og med at Oslo kommune vil videre.

Den videre satsingen på spesialverktøy og kompetanseoppbygging rundt entreprenørbehov og infrastrukturteknologi vil være en meget god match for Technis eksisterende forretning innen spesialverktøy for undervannsteknologi og brønnoperasjoner. Utover dette vil det oppstå muligheter for å levere andre tjenester til kommunene, slik som grensesnittutvikling, simulering og maskinlæringsapplikasjoner for driftssystemene.

Techni

 

Etableringsår:

1997

Antall ansatte:

25

Omsetning i 2020:

25 MNOK

Resultat 2020:

4 MNOK

Bedriftens tlf.:

+47 47 20 04 00

Bedriftens e-post:

techni@techni.no

Bedriftens nettside

www.techni.no

Kontaktperson:

Dag Almar Hansen

Kontaktpersons e-post:

dag.almar.Hansen@techni.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 47 20 04 02