Hopp til innhold

Smartby

Teknologi fra olje og gass for bedre varsling av jordskjelv

Bergensbedriften Monviro overfører teknologi utviklet for å sikre olje- og gassproduksjon – til å overvåke jordskjelvutsatte områder.

Bedriften overfører overvåkningsløsninger utviklet innen olje og gass til tjenester for overvåkning av miljø med hovedfokus på marine anvendelser.

Monviro har tre hovedteknologier innen miljøovervåkning: Den første er måling av passiv seismikk for deteksjon av endringer i undergrunnen.

Den andre er bruk av mikrogravimetri (måling av gravitasjon) på havbunnen for kartlegging av ørsmå masseendringer i undergrunnen.

Den tredje er målinger av vertikal deformasjon av havbunnen med millimeters nøyaktighet. Informasjon om havbunnstabilitet har mange anvendelser, for eksempel for å sikre sikkerheten til havbunnsinstallasjoner over tid.

Ønsket å utvide bruken av teknologien
Monviro og samarbeidspartnerne har tilgang til ekspertise innen en lang rekke fagfelt som spenner fra softwareutvikling, ingeniørfag, fysikk, matematikk, seismologi, og geofysikk. Ideen til den nye anvendelsen kom fra utveksling av erfaring mellom de ulike fagdisiplinene og et ønske om å utvide anvendelsesområdet for teknologien også utenfor olje- og gassnæringen. 

Monviro har fokusert særlig på såkalte subduksjonssoner, hvor kontinentalplater kolliderer, hvorpå den ene platen tvinges ned under den andre. Det er her de største og mest ødeleggende jordskjelvene oppstår. Bedriftens data vil kunne bidra til å øke forståelsen av prosessene som leder opp mot jordskjelv, og slik redusere usikkerheten i prediksjonene av framtidige jordskjelv.

Earth_tectonic_plates.jpg

TEKTONISKE PLATER: Monviros løsning er særlig aktuell i områder av verden der tektoniske plater møtes og hvor de største jordskjelvene oppstår. Grafikk: Fathimahazara/Wikimedia Commons

Reduserer konsekvenser av jordskjelv
Eksisterende overvåkningssystemer består av geofysiske måleteknologier både fra satellitter, fra offshore og på land. Over subduksjonssonene utenfor Japan og Oregon er det installert permanente geodetiske nettverk som inneholder en lang rekke ulike måleinstrumenter.

Data fra de permanente installasjonene har gitt økt kunnskap om de tektoniske prosessene, men har en begrensing i at de dekker et avgrenset geografisk område.

Monviros undersøkelsesbaserte metode for datainnsamling har vist seg å gi en høyere nøyaktighet i dataene for havbunnsdeformasjon, samt at den gir fleksibilitet til å kunne dekke større områder av subduksjonssonen, inklusive selve overgangen mellom de ulike kontinentalplatene som typisk er på over 4000 meters havdyp.

Overvåker instrument.jpg

OVERVÅKER: Gjennom ny teknologi måler Monviro tyngdekraft og innsynkning på havbunnen. Foto: Monviro

Mer nøyaktige prediksjoner vil igjen muliggjøre implementering av sikkerhetstiltak tilpasset de reelle dimensjonene av jordskjelv og på denne måten redusere både de menneskelige og materielle konsekvensene av jordskjelv.

Pilotkunde i Japan
Løsningen er aktuell i alle subduksjonssoner over hele verden, og spesielt utenfor tettbefolkede områder, slik som Japan og langs kysten av Nord-Amerika, hvor megajordskjelv kan ha svært ødeleggende effekt.

Gjennom Monviros samarbeid med OCTIO, som bedriften er spunnet ut fra, har de lang erfaring med å betjene internasjonale kunder og operasjoner utenfor Norge. Per i dag er Japan Agency for Marine Earth Science and Technology (JAMSTEC) pilotkunde for teknologien.

2010_Chile_earthquake_-_Building_destroyed_in_Concepción.jpg

STORE ØDELEGGELSER: Jordskjelv kan gi store materielle ødeleggelser, som her i Chile. Foto: laudio Núñez, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Framtidige kunder omfatter andre offentlige og private forskningsinstitusjoner med ansvar innen jordskjelvsovervåkning som for eksempel National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention og The National Science Foundation Observatory Initiative.

Navn:

Monviro

Etableringsår:

2016

Antall ansatte:

5

Omsetning i 2019:

6 449 578 NOK

Bedriftens tlf.:

+47 55 38 30 00

Bedriftens e-post:

post@monviro.com

Bedriftens nettside:

monviro.com

Kontaktperson:

Martha Lien

Kontaktpersons e-post:

martha.lien@monviro.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 98 83 45 26