Hopp til innhold

Karbonfangst og lagring

Injiserer karbondioksid i reservoaret direkte fra skip

Basert på erfaring med lasting til skip på oljefeltene utvikler Nemo Maritime en løsning for skipstransport av flytende CO2 med direkte injeksjon i reservoar.

Nemos konsept benytter over 40 års kunnskap og erfaring som olje- og gassnæringen har med lasting og skipstransport av råolje direkte fra felt (shuttletankere) på norsk sokkel. Nemo anvender denne kunnskapen til sitt nyutviklede og patenterte konsept for å transportere CO2 med skip, som kan losse offshore og injisere direkte fra skip til lagringsreservoarer.

CO2 transporteres mest effektivt nedkjølt under høyt trykk. Før injeksjon til undergrunnen må CO2 varmes opp slik at det er tilpasset trykk og temperatur til det aktuelle reservoaret. Dette gjøres gjennom en prosessmodul og injeksjonspumper som blir installert om bord.

I samarbeid med reservoaroperatører vil Nemo dermed kunne tilby en kostnadseffektiv løsning for transport, injeksjon og lagring i CCS verdikjeden, uten behov for mellomlagring og rørledninger. Skipene vil kunne koble seg opp til undervannsinstallasjoner og operere uavhengig av annen infrastruktur og varierende vanndyp.

Nemo vision.png

Aktiv markedsføring fremover
Nemo vil også trekke på kompetanse og erfaring fra andre CCS-prosjekter, som det statsfinansierte Langskip/Northern Light. Fartøyet vil benytte samme trykkregime for frakt av flytende CO2, som Langskip/Northern Light og benytter tilsvarende standard på tankdesign som lagertankene på Kollsnes.

I tillegg er det gjort detaljerte reservoarstudier for å kvalifisere intervallbasert injeksjon fra skip i stor skala og designet en prosessmodul for å kondisjonere CO2 før injeksjon, samt utviklet CO2-pumper. Nemo er nå i gang med å utvikle og kvalifisere lossesystemer tilpasset CO2-injeksjon.

Det er stor interesse blant aktørene for kostnadseffektive CCS løsninger og Nemo samarbeider med en rekke ledende selskaper om utviklingen av prosjektet; Worley Origo Process AS, Worley Rosenberg AS, FRAMO/AlfaLaval, Brevik Engineering AS, OneSubsea-SLB, NORCE, OMV og TotalEnergies. Nå som intervallbasert injeksjon er kvalifisert og de tekniske løsningene er ferdigutviklet, er Nemo og samarbeidspartnerne klare til å starte aktiv markedsføring mot aktuelle fangstmiljøer/selskaper.

Kun ett transportledd
Nemos konsept innebærer at man kun trenger ett transportledd i motsetning til for eksempel Langskip/Northern Light, der man må frakte CO2 i skip fra fangstanleggene, deretter laste over i lagertanker for mellomlagring, for så å injisere gjennom rørledninger ut til de enkelte lagringsreservoar.

Nemo-skipet vil laste CO2 fra fangst- og eller oppsamlingsanlegg, transportere direkte til feltet der skipet kobles opp til injeksjonsbrønner for lossing og injeksjon i reservoarer for permanent lagring. Deretter drar skipet tilbake for å hente en ny last. Skipet kan levere til ulike lagringsreservoarer offshore, uavhengig av vanndyp og annen infrastruktur og har stort internasjonalt potensiale.

Reduserer kostnadene betydelig
CCS markedet er ventet å bli betydelig fremover. EU fremmer nå CCS som en del av løsningen for å nå utslippsmålene, og dette bidrar til å gjøre CCS til en løsning for store deler av industrien, som ellers må investere i kostbare tiltak for utslippsreduksjoner.  Det er ulike estimater, som alle viser store behov for CCS fremover, med en ekspansiv vekst de neste 30 årene.

Utfordringen for aktørene er å etablere en verdikjede for CCS som er konkurransedyktig med prisen på utslippskvoter. Nemos løsning vil bidra sterkt til å redusere kostnadene innen CCS og derved bidra til å gjøre CCS til et lønnsomt klimatiltak.

Nemo Maritime

 

Etableringsår:

2020

Kjerneteam/prosjekt team

4/15

Omsetning i 2022 (eller siste tilgjengelige tall):

Cirka 10 mill. Kr.

Bedriftens tlf.:

+47-9017 1876

Bedriftens e-post:

tole@apcas.no

Bedriftens nettside:

www.nemomaritime.com

Kontaktperson:

Ole J. Østvedt

Kontaktpersons e-post:

olejost@apcas.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 9522 8587