Hopp til innhold

Fornybar energi

Mindre tid og ressurser for å designe, bygge og drifte energikraftverk

Planleggere kan med verktøyet til Shoreline visualisere hvordan produksjonshastigheten til komponenter i Asia kan påvirke et prosjekt i Europa, eller hvordan man kan løse flaskehalser som bremser en turbininstallasjons-kampanje.

Etter hvert som vindparker vokser i størrelse og kompleksitet, har det blitt utfordrende å administrere planlegging og utvikling, O&M (drift og vedlikehold) og logistikk. Prosjektanalytikere, installasjonsledere og stedsplanleggere er ofte avhengige av tidkrevende manuelle oppgaver som involverer enorme mengder data for å drive sikker, kostnadseffektiv og pålitelig drift.

På tvers av bransjer blir avanserte simuleringsteknologier brukt i logistiske og regulatoriske operasjoner og sparer disse selskapene for milliarder ved å gi handlingsvennlig optimaliseringsinnsikt.

Vindparkdrift er intet unntak og høster allerede enorme kostnads- og ressursfordeler og betydelige besparelser ved å implementere intelligente, enterprise software-as-service-løsninger (SaaS) for å planlegge, modellere og simulere i alle livssyklustrinn.

Shoreline Winds simulerings- og optimaliseringsløsninger tilbyr den viktigste datadrevne innsikten som trengs for å øke hastigheten på distribusjonen, redusere kostnadene, forbedre effektiviteten, levere presise prognoser og innovere kostnads- og ressursbesparende installasjons- og driftsarbeidsflyt.

Intelligent simuleringsteknologi
Shoreline Wind ble grunnlagt i oktober 2014 av Ole-Erik V. Endrerud for å kommersialisere sin doktorgradsforskning på bruk av agentbasert simuleringsmodellering for å analysere drift og vedlikehold i havvindindustrien.

Ole skjønte raskt at industrien måtte ta et sprang fra «god nok» silobaserte prosesser til bransjeekvivalenten til dagens ERP-systemer. Men bare å konsolidere informasjonsøyene ville ikke være nok.

Løsningen måtte lages spesielt for måten denne bransjen fungerer på. Og den bør inkludere intelligent simuleringsteknologi, en magisk ingrediens som løfter distribusjonsevnen langt utover hva et tilpasset ERP-system kan gjøre.

Simulerer et uendelig antall scenarier
Shoreline Winds skybaserte simuleringsalgoritme bruker agentbasert modellering, som nøyaktig forutsier kostnader og sikrer maksimert inntektsbasert tilgjengelighet. Verktøyet er utviklet i nært samarbeid med markedsledende utviklere/operatører, OEM-er, konsulenter og fartøysoperatører, og brukes av de samme for intern vurdering og optimalisering.

Simuleringen lar deg begynne å nøyaktig modellere hvordan operasjoner faktisk skjer, i stedet for å modellere hvor sannsynlig det er at noe skjer. Brukere kan begynne å simulere et uendelig antall konstruksjons- eller feltservicescenarier i løpet av minutter, for å muliggjøre rask og nøyaktig business case-analyse og arbeidsplanoptimalisering.

Løser problemer i samme plattform
For å lage realistiske prognoser, tyr prosjektanalytikere til Shorelines agentbaserte modelleringsprogramvare for å konfigurere og modellere variable scenarier innenfor samme simulering og fange opp effekten (kostnad/tid lagt til) av gjensidige avhengigheter.

Tradisjonelt er en analytiker avhengig av flere modeller for å generere forskjellige datautganger for et prosjekt. Disse modellene estimerer vanligvis variable data som værnedetid, månedlig brukbarhet, ressurstilgjengelighet og så videre.

Nå kan analytikere modellere for og praktisk talt løse problemer og planlegge optimal ressursallokering og bruk på granulert nivå i samme plattform. Planleggere kan for eksempel visualisere hvordan produksjonshastigheten til komponenter i Asia kan påvirke et prosjekt i Europa, eller hvordan man kan løse flaskehalser som bremser en turbininstallasjons-kampanje, eller når man skal planlegge færre teknikere for en kampanje hvis ressursene kan deles med andre vindkraftverk i området.

 

Programvareløsning er blitt industristandard

Både Shorelines Design™ og Execution™ er unikt posisjonert for å vokse i låst takt med det globale skiftet mot grønn energiproduksjon og utvikler seg stadig for å møte endrede industrispesifikasjoner og krav, det vil si massive økninger i turbinstørrelse, fremveksten av matebaserte installasjonsprotokoller , og flytende vindparker.

Programvareløsningen har allerede rukket å bli en industristandard, og vår kundeportefølje bestående av bl.a. Siemens Gamesa, Ocean Winds, Ørsted, Equinor, Vestas, Shell, GE og flere, har alle følgelig utvidet bruken for å gjøre betydelige besparelser på utviklings-, drift- og vedlikeholdskostnader og øke produksjonens oppetid – og reisen stopper ikke der.

Fremtidige applikasjoner inkluderer grønt hydrogen, Power to X, solenergi, vannkraft og andre nye grønne fornybare teknologier.

Shoreline ser for seg en verden der langt mindre tid og ressurser kreves for å designe, konstruere og drifte bærekraftige energikraftverk – med programvaren som muliggjør overgangen mot en fremtid drevet av ren fornybar energi.

Navn:

Shoreline Wind

Etableringsår:

2014

Antall ansatte:

45

Omsetning i 2020 (eller siste tilgjengelige tall):

(Delivered by request)

Bedriftens tlf.:

+47 51 53 33 33

Bedriftens e-post:

info@shoreline.no

Bedriftens nettside:

https://shoreline.no/

Kontaktperson:

Ole-Erik V. Endrerud

Kontaktpersons e-post:

endrerud@shoreline.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

+47 47 37 81 57