Hopp til innhold

Fornybar energi

Visualiserer hele havvindparken

Moreld Apply bruker kompetanse og metodikk fra subsea feltutvikling til å utvikle og visualisere hele offshore havvindparker.

Moreld Apply er en ledende leverandør av flerfaglige ingeniørtjenester og teknologier for kunder i energibransjen. Et av forretningsområdene i Moreld Apply er Front End & Green Solutions, som jobber med feltuvikling av subseafelt og havvindparker samt dekarbonisering- og hydrogenløsninger.

Mange likhetstrekk med subsea engineering
Utvikling av subseafelt og havvindfelt har mange likhetstrekk og mange av de samme metodikkene kan derfor anvendes. Moreld Apply bruker en byggeblokk-metodikk som er kjent fra subsea der de definerer funksjonene og undersystemene til feltet, for å rangere og systematisere de tekniske alternativene.

Der hoveddriverne i subsea feltutvikling er reservoar, strømningssikkerhet, infrastruktur og havbunnsdata, er driverne i feltutvikling av havvindparker vindkarakteristikk, elektroengineering og havbunnsdata.

Engineering, visualisering og sammenstilling av de mange elementene og operasjonene er noe Moreld Apply er gode på, og som bidrar til å definere kommersielle og tekniske alternativ fra en kundes ståsted (operatør av hele feltet).

Forenkler kompleksitet
Havvind feltutvikling innebærer at hele feltet visualiseres og inkluderer modeller av havvindsystemet, inkludert flyter eller bunnfast løsning, strømkabler og forankring i kombinasjon med havbunnstopologi samt topologi for ilandføring og ruting, kartdata for land, kartdata for eksisterende infrastruktur og havbunnsdata.

Ilandføring av strømkabel.png

Ilandføring av strømkabel.

Dette gjøres i en programvare som inkluderer alle elementene hvor flere ulike løsninger kan designes i samme modell.

Elementer som størrelse på turbinene (MW), kapasitet i kabel (kV) og redundans for systemet (systemtilgjengelighet) er store drivere for et kostnadsoptimalt havvindsystem.

Flytere.png

Flyterløsning med forankring og strømkabler.

Moreld Apply designer og forenkler denne kompleksiteten og leverer et kostnadsetimat og installasjonsestimat for hele feltet, og kan gjøre det uavhengig av flyter- eller bunnfast teknologi.

Gir trygghet og sparer tid og kostnader
Løsningen med å visualisere og se på havvindprosjektet på en systematisk og strukturert måte vil øke forståelsen for de involverte partene i prosjektet. Det er fordi man ved å se på havvindsystemet som et helhetlig system vil kunne se fordeler og ulemper med designvalg og kommersielle valg.

Ved å etablere de tekniske og kommersielle driverne tidlig i prosjektet, samt definere de eksterne begrensningene, økes kvaliteten på den overordnede løsningen. Dette gir kostnad- og tidsbesparelse og en trygghet for løsningen.

Metodikken for feltutvikling belyser alle elementene av havvindparken og integrerer dem i en visualisering som er tilgjengelig for alle parter i en webbasert løsning.

Navn:

Moreld Apply

Etableringsår:

1979

Antall ansatte:

1500

Omsetning i 2021:

2 055 513 000 NOK

Bedriftens tlf.:

51 63 90 00

Bedriftens e-post:

-

Bedriftens nettside:

www.apply.no

Kontaktperson:

Erlend Seppola

Kontaktpersons e-post:

Erlend.seppola@apply.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

99574667