Hopp til innhold

Fornybar energi

Leverer forankring til flytende havvindturbiner

MacGregor leverer forankringsløsninger til flytende olje- og gassinstallasjoner. Nå øyner selskapet muligheter i det sterkt voksende markedet for havvind.

MacGregor Norway AS, tidligere Aker Pusnes AS, er et av verdens ledende firmaer innen utvikling, design og leveranser av dekksmaskineri og forankringssystemer for skip og offshoreinstallasjoner. Selskapet ble kontaktet av Equinor i forbindelse med at sistnevnte skulle skalere en pilot basert på én flytende havvindturbin opp til en park med fem flytende havvindturbiner – Hywind Scotland.

FORANKRING: MacGregor har brukt mye energi på videreutvikle konseptet og teknologien som ble levert til Hywind Scotland. 

Equinor hadde en del utfordringer rundt forankringssystemet, og ville bruke MacGregors erfaring til å løse disse.

Viktig å redusere kostnadene
Løsningen ble å lage et så enkelt system som mulig for å løse en relativt komplisert oppgave. Utfordringene er noe forskjellige fra tradisjonelle flytere innen olje og gass. Dimensjonene er noe mindre, men antallet større. Det er stort fokus på kostnader, og det jobbes hardt med å få den forventede levetidskostnaden (Levelized cost of energy) så lav som mulig.

Det er for eksempel ingen vinsjer eller annet inntrekkingsutstyr på selve flyteren og ankerlinene blir trukket inn og strammet opp via eksterne fartøyer. Dette sparer mye vekt og kost på selve flyteren.

Hywind Scotland er blitt anerkjent som den første store flytende vindparken, samtidig som markedet er tydelig på at parken inkluderer en del løsninger som ennå er i øvre sjikt kostnadsmessig.

MacGregor har brukt mye energi på videreutvikle konseptet og teknologien som ble levert til Hywind Scotland. Det primære fokuset har vært å forenkle ytterligere for å redusere kostnadene. Bedriftens tilnærming har vært å se på en totalløsning for å redusere kostnader på selve utstyret, samtidig som installasjonskostnadene blir redusert ved bruk av smart og enkel teknologi.

Sterkt voksende marked
Alle markedsanalyser peker på et sterkt voksende marked for flytende havvind. Det fundamentale er på plass i kraft av Paris-avtalen som har som mål å redusere de globale klimagassutslippene vesentlig.

MacGregor har gode relasjoner med flere nøkkelselskaper i denne utviklingen (inkludert Equinor) og jobber tett sammen med markedet for å drive kostnadene på forankringssystemer (mooring) ytterligere ned. Dette er fordi forankring er en av de viktigste kostnadselementene i et flytende havvind-prosjekt.

MacGregor er en verdensledende aktør innen lasthåndterings- og forankringsløsninger for maritim og offshore industri og tilbyr design og systemer som bidrar til bærekraftige operasjoner til havs. Designed  to perform with the sea.

Ved å samarbeide med oss får rederier, verft, oljeselskaper, og operatører i markedet en mulighet til å optimalisere sikkerhet, lønnsomhet, produktivitet og miljømessig bærekraft gjennom våre produkters livsløp.www.macgregor.com

MacGregor er en del av Cargotec. Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) salg i 2020 utgjorde om lag 3,3 milliarder EUR, og sysselsetter ca. 11 500 mennesker.www.cargotec.com

MacGregor Norway

 

Etableringsår:

1977 (1875)

 

 

 

 

Bedriftens tlf.:

37 08 73 00

Bedriftens e-post:

pusnes@macgregor.com

Bedriftens nettside:  

www.macgregor.com

Kontaktperson:

Tor Eide

Kontaktpersons e-post:

tor.eide@macgregor.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

930 11 613