Hopp til innhold

Fornybar energi

Mer effektiv og miljøvennlig legging av høyspentkabel

FSubseas pumper graver («trencher») dypere ned i havbunnen enn konvensjonelle løsninger, slik at dumping av stein for å beskytte kablene kan unngås.

Subseapumpene bidrar dermed til betydelige kostnadsbesparelser og betraktelig mer miljøvennlig og skånsom trenching for høyspentkabellegging.

Høyspentkabler subsea                                                                                            Vanligvis krever trenching flerfoldige kilometere med kabling og maskinene som står for selve trenchingen klarer kun noen få meter per minutt. Til forskjell fra konvensjonelle løsninger er FSubseas subseapumper Searise™ i stand til å trenche dobbelt så dypt.

Dette medfører at det ikke er nødvendig å bruke spesialfartøy for å dumpe stein til beskyttelse av høyspentkablene mot ytre påvirkning, f.eks. fra trålere. Ved å unngå å dumpe stein sparer man betydelige utgifter ved ikke å involvere spesialfartøy til dette formålet i tillegg til at miljøet spares. Per i dag er ti stykk 1. generasjons Searise™ subseapumper i kommersiell drift.

Kapasitet og effektivitet                                                                                        FSubsea’s Omnirise™ subseapumper, som er en videreutvikling av Searise™-serien, representerer det eneste industrielle pumpesystemet som er egnet for permanent installasjon i havet (subsea) og som ikke krever støttesystemer på overflaten («topside»), hverken elektrisk frekvensomforming, hydrauliske sperrevæsker («barriere fluid») eller kilometervis med hydrauliske styringskabler («umbilicals»).

Pumpesystemene veier fra 1 til 40 tonn og har en kapasitet på 0,5-1.5 MW. Noe av det viktigste er at pumpenes levetid er fordoblet sammenliknet med tradisjonelle løsninger, noe som gjør at de sørger for at de kan gjøre jobben raskere og mer effektivt. En av årsakene til den økte levetiden er at pumpene tåler sand bedre enn sine konkurrenter.

Opptil 30 prosent av det som pumpes opp kan være stein (granitt, skifer) opptil 50 mm i størrelse, det vil si på størrelse av golfballer.

Test-basseng
Siden 2012 har FSubsea levert kostnadseffektive subsea pumpesystem til petroleumsnæringen innen hhv. boring (raskere og mer miljøvennlig) samt subsea prosessering (dvs. vanninjeksjon samt flerfasepumper). 

FSubsea har fullskala test-basseng på 6m x 6m x 6m i Oslo (Fjellhus),  med høyspent strømtilførsel hvor alle subseapumpene undergår testing. Både nye og reparerte pumper må igjennom full belastningstest før de leveres til kunde.

Nye næringer og markedspotensial
FSubsea arbeider også med å videreutvikle pumpeteknologien for bruk innen andre næringer som subsea mining og havbruk.

pumper

Fem oljeselskaper støtter kvalifiseringen av 2. generasjons pumpesystem Omnirise™ finansielt, mens ett av verdens største oppdrettsselskaper vurderer å integrere FSubseas pumper i sine havbruksanlegg.

Markedspotensialet globalt for FSubseas pumpesystemer er betydelig; FSubseas anslag viser et marked på minimum 40 milliarder NOK innen energisektoren og 30 milliarder NOK innen havbruk. 

FSubsea

 

Etableringsår:

2013

Antall ansatte:

19

Omsetning i 2018:

39,6 MNOK

Bedriftens tlf.:

22 54 20 00

Bedriftens e-post:

office@fsubsea.com

Bedriftens nettside:

www.fsubsea.com

Kontaktperson:

Alexander Fuglesang

Kontaktpersons e-post:

awf@fsubsea.com

Kontaktpersons mobiltlf.:

91 54 20 21