Hopp til innhold

Fiskeri og havbruk

Utviklet merdeslanger for oppdrettsnæringen

TESS videreutviklet slanger for bruk i oljenæringen til å dekke nye behov i værharde områder hvor det drives fiskeoppdrett.

TESS Teknisk faghandel i Lier utenfor Drammen har spesialisert seg på slanger til alle formål i over 50 år, og er i dag blant Norges ledende leverandører av drift- og vedlikeholdsprodukter.

Fra flerlederslanger i olje og gass - til merdeslanger i oppdrett
Oppdrettsnæringen beveger seg mot værharde områder langt til havs. Her kreves robuste slangeløsninger, fortrinnsvis basert på kjent og gjennomprøvd teknologi, i kombinasjon med installasjon under vann.

Værutsatt havbruk tar i bruk nedsenkbare installasjoner. Slangeløsningene må tåle ekstreme mekaniske belastninger og vedlikeholdsfri drift opp mot 20 år. TESS har utviklet og levert flerlederslanger for olje- og gassnæringen i en årrekke og har videreutviklet konseptene for nye behov i eksponerte områder innen fiskeoppdrett.

Tess under montering.jpg

MONTERING: TESS' merdeslanger under montering på Grøtsund kai utenfor Tromsø. Foto: TESS

Kompakt og robust navlestreng
Merdeslanger er et nytt begrep om forbindelsen mellom oppdrettsmerder og annen nødvendig infrastruktur i eksponert havbruk og offshore oppdrettsanlegg. 

TESS' løsning innebærer kombinasjoner av slanger, rør og kabler satt sammen til en kompakt og robust navlestreng – en merdeslange. I løsningene er det aktivt benyttet forskjellige materialteknologier for å optimalisere nødvendige egenskaper for det nyutviklede merdeslangekonseptet.

Det er integrert funksjonselementer som sikrer stabil og forutsigbare forhold under drift. Robuste slangeløsninger, integrerte bøyestivere, fortøyning og oppdriftsløsninger er fundamentet for sikker drift over lang tid.

Første leveranse ble sammenstilt ved TESS' mobile anlegg på kai og levert til Arctic Offshore Farming i 2020.

Tess klar for slep.jpg
KLAR FOR SLEP: TESS' merdeslanger ferdig montert på Grøtsund kai utenfor Tromsø, klar for slep i sjøen ut til fiskemerder. Foto: TESS

Mulig å bruke nye havområder
Etablerte løsninger som undersjøisk forbindelse mellom oppdrettsmerder og fôrflåte i eksponerte områder fantes ikke tidligere. TESS' merdeslange er nå utviklet for denne bruken. Dermed er det mulig å realisere bruk av nye havområder.

Prinsippet om vannbåren fôring benyttes, noe som vil redusere fôr-knus og slitasje i fôrslanger. Konseptet inkluderer også komplett system for mort-/død fisk-transport ut av merder. Merdeslanger gjør oppdrett av fisk i eksponerte farvann væruavhengig og tilrettelegger for fremtidig ubemannet oppdrett.

Tess merdeslanger illustrasjon.jpg

NEDDYKKET: Merdeslangene til TESS gir tilførsel av fôr, strøm, fiber og trykkluft. Den kan transportere ut mort og død fisk. Lengden er på rundt 300 meter. Illustrasjon: TESS

Ambisjon om å øke produksjonen i havbruk
Norske myndigheter har en uttalt ambisjon om å femdoble produksjonen i norsk havbruksnæring frem mot 2050. Innovasjon og teknologi er essensielt – spesielt for installasjoner til havs.

Flere oppdrettskonsepter til havs har allerede fått konsesjon og vil ventelig bli realisert i nær fremtid. Prosjekttilpassede merdeslanger har stor fleksibilitet med hensyn til alternative løsninger og varianter.

TESS har allerede utarbeidet flere løsninger og har kapasitet og kompetanse til å ta totalansvar for komplekse leveranser både i Norge og utlandet.

TESS er norskeid av Stiftelsen Erik Jølberg, har mer enn 1200 ansatte og er med over 130 lokale servicesentre tilgjengelig for kunder i hele Norge. Virksomheten er en driftskritisk leverandør for kunder innen olje og gass, entreprenør, havbruk, industri og offentlig forvaltning.

Navn:

TESS

Etableringsår:

1968

Antall ansatte:

1200

Omsetning i 2020:

NOK 3,3 mrd

Bedriftens tlf.:

32844000

Bedriftens e-post:

tess@tess.no

Bedriftens nettside:

www.tess.no

Kontaktperson:

Lars-Otto Fredriksen

Kontaktpersons e-post:

lof@tess.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

95767695