Hopp til innhold

Fiskeri og havbruk

Ny trålteknologi gjør det mulig å sortere fisk

Scantrol Deep Vision har utviklet et undervannskamerasystem som identifiserer art og lengde på fisk som går inn i en trål, og sorterer fisken i trålen. Dermed kan fisket skje mer effektivt og bærekraftig, og fartøyene kan spare drivstoff.

Systemet består av en undervannsramme som festes til trålposen, med et stereokamera og lyssystem inni. Dette tar bilder av all fisk som svømmer inn i trålen og blir videre analysert for art og lengde i Deep Visions analyseprogramvare. En sorteringsmekanisme gjør det mulig å sortere fisken, slik at ønsket fangst sluses inn i sekken i enden av trålen, mens resten svømmer ut igjen.

Systemet selges i dag til bruk i havforskning, der fisken kan måles uten at den må fiskes om bord i båten. I løpet av de nærmeste årene lanseres en versjon for kommersielt trålfiske som vil gjøre det mulig å sortere fangsten i trålen og på den måten sikre større inntjening på kvotene samt bidra til et mer bærekraftig fiskeri.

Ønsket et mer effektivt system
Idéen oppsto gjennom kontakt med havforskningsmiljøet, som allerede var kunder for andre produkter levert av Scantrol. Disse kundene uttrykte et behov for å effektivisere og modernisere overvåkingen av fiskeriressurser, som i stor grad ble gjort ved å tråle etter fisk, ta dem om bord på båten, måle et utvalg, for så å dumpe den igjen.

Samtidig opplevde Scantrol at trålfiskerne, som også var deres kunder, ønsket seg et mer effektivt fangstsorteringssystem som ville gjøre det mulig å se hva som svømte inn i trålen og sortere fisken i sjøen basert på dette.

Felles for de to kundesegmentene var at de hadde begrenset informasjon om fisken før den ble tatt om bord på båten. Da var det naturlig å tenke i retning av en løsning, der man kunne hente mer informasjon fra trålen ved hjelp av bilder og utforske muligheten for å sortere fangsten på grunnlag av dette.

Teknologien har blitt utviklet i et tett samarbeid mellom Havforskningsinstituttet i Bergen og Scantrol, hvor sistnevnte leverer kontroll- og styringssystemer til fiskeri, havforskning og offshore. Utviklingen har i stor grad blitt finansiert av inntekter fra disse kundesegmentene. I 2013 ble aktiviteten skilt ut i et eget søsterselskap, Scantrol Deep Vision, for å kommersialisere teknologien.

En revolusjon for havforskningen
Deep Vision har på mange måter realisert drømmen til havforskere og fiskere om å vite nøyaktig hva som foregår i trålen.

I 2018 ble det første systemet solgt til bruk i havforskning. Havforskerne som bruker dette systemet i dag, har vært tett involvert med innspill, testing og tilbakemeldinger gjennom hele utviklingsperioden. De kaller Deep Vision en revolusjon innenfor havforskningen.

En versjon for kommersiell trålfiske vil lanseres om få år. Da vil fiskerne kunne sortere fangsten i trålen og dermed tjene mer på kvotene, samtidig som de bidrar til mer bærekraftig fiske.

Sparer havets ressurser
Havforskere kan ved hjelp av Deep Vision gjennomføre en stor del av sine målinger uten at fisken må tas ombord i båten. På den måten sparer forskerne havets ressurser, som eller ville ha blitt dumpet etter målingene. Samtidig gjøres målingene på PC, noe som gjør dem både mer effektive og nøyaktige.

Bildene av fisken viser også nøyaktig posisjon og dybde og kan beholdes som referanse til senere bruk. Fangstdataene kan tas ut og bli brukt både til rapportering og til forskning.

Deep Vision på tråldekk

PÅ DEKK: Deep Vision på tråldekket. Foto: Deep Vision

Deep Vision vil sikre mer bærekraftig fiskeri og forskning ved at all uønsket fangst kan slippes ut i sjøen igjen. Når systemet lanseres for kommersielt trålfiske, vil fiskerne få muligheten til å velge ut de arter og lengdesegment de ønsker å fiske. På den måten kan de fiske mer effektivt, tjene mer på kvotene sine, bruke mindre tid på sjøen og spare drivstoff og dermed redusere klimautslipp.

Globalt marked
Deep Vision-teknologien er for øyeblikket unik i sitt slag og har et marked som spenner over hele verden. I første omgang vil bedriften forsøke å selge det til større moderne trålere, både innen havforskning og fiskeri. På verdensbasis har bedriften anslått at det totale markedet for havforskning er rundt 300 fartøy, mens markedet for kommersielle trålere er betydelig større med over 5000 fartøy som potensielle kunder.

Scantrol har siden slutten av 1980-tallet levert kontrollsystemer til over 700 fisketrålere over hele verden. Scantrol Deep Vision har derfor en unik tilgang og kjennskap til dette markedet.

Scantrol Deep Vision

 

Etableringsår:

2013

Antall ansatte:

4

Omsetning i 2017:

MNOK 11,6

Bedriftens telefon:

55 30 15 15

Bedriftens e-post:

info@deepvision.no

Bedriftens nettside:

www.deepvision.no

Kontaktperson:

Hege Hammersland

Kontaktperson e-post:

hege@deepvision.no

Kontaktpersons mobiltlf.:

+ 47 922 31 676