Hopp til innhold

Fiskeri og havbruk

Mer effektiv oppdrett og bedre fiskehelse

CSUB AS leverer undervannsstrukturer til den internasjonale olje- og gassindustrien, men har også lykkes i nye markeder innen akvakultur og landbaserte konstruksjoner.

Selskapet CSUB AS utvikler og vakuumstøper strukturer og produkter i glassfiberarmert polyester (GRP) og andre komposittmaterialer. Selskapet har utviklet metoder som gjør det mulig å produsere større strukturer i GRP til kostnader som gjør det lønnsomt å erstatte stål, aluminium og betong.

Så mulighet i akvakultur
Gjennom arbeidet med undervannskonstruksjoner til oljeindustrien, ble det klart at GRP som materiale er svært anvendbart i marine konstruksjoner grunnet lav vekt, høy styrke, god bestandighet i marint miljø, lav kost og begrenset CO2-avtrykk.

Selskapet hadde gjennom sine leveranser til oljeindustrien utviklet kvalitetssystemer og produksjonsmetoder som gjenskaper høy og repeterbar kvalitet i bærende GRP-strukturer. Med veksten i akvakultur på land og nye lukkede merdløsninger i sjø, var CSUB godt posisjonert til å utvikle og bygge løsninger til denne industrien og tok fra begynnelsen en aktiv strategisk posisjon for å møte akvabransjens behov.

Fiskefarm

OPPDRETTSKAR: De siste fem årene har CSUB under merkevarenavnet HighComp levert oppdrettskar til en rekke oppdrettsanlegg i Norge med kar opp til 40 meter i diameter. Foto: CSUB AS

Viktig å unngå å skade fisken
GRP-materialet er svært velegnet i marint miljø både i sjø og på land. Effektiv fiskeoppdrett krever store vannvolumer og dermed store konstruksjoner med betydelige krav til styrke.  Av hensyn til fiskehelsen er det også viktig med glatte overflater for å unngå å skade fisken og støpt kompositt kan leveres med svært fine overflater.

De siste fem årene har CSUB under merkevarenavnet HighComp levert oppdrettskar til en rekke oppdrettsanlegg i Norge med kar opp til 40 meter i diameter. Bransjen er i ferd med å globaliseres og nå har selskapet karleveranser til et store landanlegg i Canada og Norge, samt at det forventes nye kontrakter i Europa og Asia i løpet av 2019.

Selskapet bygget den første prototypen for lukkede flytende merder, som er innhegninger for oppdrettsfisk, i 2014/2015. Den første kommersielle leveransen er i produksjon og leveres høsten 2019.

Produserer mer til lavere pris
For kunden som bygger landanlegg er fordelene flere: Kostnadene er lavere enn ved bruk av alternative materialer som plasstøpt betong, leveringstidene er kortere, og at overflatefinishen gjør vedlikeholdet mer effektivt og bedrer fiskehelsen. Dette gjør kunden i stand til å produsere mer til lavere pris, der materialet er bedre for klimaet enn tradisjonelle byggematerialer.

I flytende merder gir bruk av GRP lettere produkter og derved rimeligere løsninger. Materialet er formbart, bestandig og svært velegnet for bruk i skvalpesonen. Mange av løsningene for flytende lukket oppdrett, som det arbeides med i dag, er derfor basert på GRP som byggemateriale.

Fisketank

Sterkt økende marked for oppdrettsanlegg på land
Markedet for lakseoppdrett på land er sterkt økende. For CSUB har det vært en økning på 50 prosent fra 2017 til 2019, og stigningen er forventet å fortsette i årene som kommer.

Etterspørselen etter flytende lukkede løsninger er forventet å komme fra 2019 og utover, ettersom det ikke lenger gis konsesjoner for tradisjonelle merder med nett. CSUB er godt posisjonert til å møte dette økte behovet.

CSUB AS

 

Etableringsår:

2003

Antall ansatte:

150

Omsetning i 2017:

MNOK 174

Bedriftens tlf.;

948 87 766

Bedriftens e-post:

post@csub.com

Bedriftens nettside:

www.csub.com

Kontaktperson:

Anders Holm

Kontaktpersons e-post:

aho@csub.com

Kontaktpersons mob.:

90 60 50 72