norske Teknologioverføringer
fra olje og gass til andre næringer